bạn đang đọc
Nam California, Tin Tức

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California họp Đại Hội tu chính Nội Quy và thông qua Thể Lệ Bầu Cử ngày 17-12-11

(VienDongDaily.Com – 18/12/2011) Quốc Hương/Viễn Đông


Trưởng ban tổ chức bầu cử Phan Kỳ Nhơn và chủ tọa đại hội cộng đồng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California ngày 17-12-2011 tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông


Ngày bầu cử: 25-3-2012

LITTLE SAIGON – Bầu cử liên danh cho Hội Đồng Đại Diện và đơn danh cho Hội Đồng Giám Sát cùng lúc trong cuộc bầu cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2012-2015, bên cạnh đó cũng sẽ có bầu cử Ủy Ban Thường Vụ trong vòng Hội Đồng Đại Biểu (gồm các tổ chức, hội đoàn) Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California. 94 hội đoàn trong cộng đồng cũng đã từng ký tên đề nghị Hội Đồng Liên Tôn đứng ra tổ chức cuộc bầu cử nhiệm kỳ đầu tiên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.

“Khoảng 18 ngàn lá phiếu bầu cử năm rồi tôi vẫn còn giữ kín và chờ bàn giao” (theo đề nghị của đại hội cộng đồng là cho tân ban tổ chức bầu cử và tân hội đồng đại diện lưu trữ có thời hạn) – Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2010-2012 Nguyễn Mạnh Chí tuyên bố trước Đại Hội Cộng Đồng của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California ngày 17-12-2011 tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove. Tân Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử nhiệm kỳ 2012-2015 Phan Kỳ Nhơn (có trang mạng là tiengnoinguoivietquocgia.wordpress.com) cũng tuyên bố trước đại hội cộng đồng ngày 17-12: “Trong ngày Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng ngày 10 tháng 7 năm 2011 tôi nhận [trách nhiệm] và xin đi tới hơi thở cuối cùng”.

Đại Hội Cộng Đồng của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California khai mạc với lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm (do ông Nguyễn Phục Hưng phụ trách); cùng có sự chào mừng quan khách của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa là chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California. Trên bàn chủ tọa đại hội có chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa, tổng thơ ký Trần Văn Minh, thủ quỹ Nguyễn Tấn Lạc, ủy viên tài chánh Phạm Ngọc Khôi là các thành viên Hội Đồng Đại Diện Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2010-2012 (vắng mặt phó chủ tịch nội vụ Bruce Trần, phó chủ tịch ngoại vụ Khanh Nguyễn, ủy viên kế hoạch Trần Trọng An Sơn); và cũng có ông Nguyễn Văn Liêm (chủ tịch Hội Đồng Tham Vấn), ông Trần Văn Thắng (trưởng ban thường vụ Hội Đồng Đại Biểu), ông Phan Tấn Ngưu (chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử) của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2010-2012. MC giới thiệu quan khách là Mai Hữu Bảo và Thu Hà.


Biểu quyết đóng góp ý kiến tại đại hội cộng đồng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California ngày 17-12-2011 tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Đại hội diễn ra từ lúc 1 giờ đến hơn 4 giờ chiều đã có phần đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của đại hội về Tu Chính Nội Qui và Thể Lệ Bầu Cử tiến tới bầu cử Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2012-2015. Trong đại hội đã có những ý kiến sôi nổi kéo dài thời gian hơn dự trù, đều được giải quyết bằng cách giơ tay biểu quyết tại chỗ, chẳng hạn như là độ tuổi của chủ tịch Hội Đồng Đại Diện là 21 (chỉ có 2 người biểu quyết) hay 30 (đa số biểu quyết)… Cũng có ý kiến nêu ra về cách làm việc của Tổng Thống và Quốc Hội Mỹ, trong khi đóng góp ý kiến về “chủ tịch” hay “trưởng ban”, hay “đại diện” dành cho vị đứng đầu các Hội Đồng Đại Diện, Hội Đồng Giám Sát, Hội Đồng Đại Biểu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California khi làm việc riêng rẽ hay kết hợp với nhau và với các cộng đồng khác; nhưng cũng có ý kiến nói rằng đó là trên lý thuyết nhưng thực tế chưa hẳn áp dụng kiểu Mỹ vào trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Nam California. Đặc biệt, đại hội cũng có ý kiến của thành viên ban giám sát là chú ý ứng cử viên phải là người có lập trường chống cộng; với cộng sản và tay sai Việt gian có thể muốn lợi dụng cơ hội vào phá hoại cộng đồng.

Ban Tu Chính Nội Qui có ông Phan Kỳ Nhơn, ông Trần Sơn Hà, ông Hoàng Vy, bà Trần Thanh Hiền, ông Trần Văn Minh, ông Nguyễn Văn Liêm, ông Nguyễn Mạnh Chí. Ông Trần Văn Minh trình bầy phần tu chính nội qui và ông Nguyễn Phục Hưng điều hợp phần đại hội đóng góp và biểu quyết phần thông qua nội qui.

Ban Tổ Chức Bầu Cử gồm: ông Phan Kỳ Nhơn, ông Phan Như Hữu, bà Trần Thanh Hiền, ông Trần Thanh Phong, ông Hoàng Vy, ông Trần Văn Thắng, bà Duyên Trang, anh Ngô Thiện Đức, cô Hoàng Hoa, cô Hằng, anh Lý Vĩnh Phong, anh Mai Hữu Bảo, cô Thu Hà, ông Đinh Quang Truật.

Ban Giám Sát Bầu Cử gồm: ông Phan Tấn Ngưu, ông Nguyễn Văn Cừ, ông Trần Sinh Cát Bình, ông Nguyễn Hy Vọng, anh Billy Lê, ông Phan Văn Chính.
Ban Tổ Chức Bầu Cử với bà Trần Thanh Hiền trình bày thể lệ bầu cử cũng có phần đóng góp ý kiến, biểu quyết thông qua của đại hội về thể lệ bầu cử, tuyên bố thể lệ bầu cử chính thức.

Lịch trình cuộc bầu cử Hội Đồng Đại Diện và Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nhiệm kỳ 2012-2015 được ấn định như sau:

1. Thời gian ghi danh ứng cử là từ ngày 2-1-2012 tới ngày 2-2-2012.
2. Ủy Ban Tổ Chức và Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử duyệt xét các đơn ứng cử và công bố các ứng cử viên: trễ nhất là ngày 12-2-2012.
3. Ngày bầu cử: 25-3-2012.
4. Ngày công bố kết quả bầu cử: 2-4-2012.
5. Lễ Ra Mắt các cơ chế HĐĐD, HĐGS, BTV/HĐĐB do Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử thực hiện: ngày giờ sẽ thông báo sau.
Một tiệc gây quỹ cũng được dự trù vào ngày 26-2-2012 tại nhà hàng Hồng Ân.

Trách nhiệm của ban tổ chức bầu cử:

Thể Lệ Bầu Cử được thông qua tại Đại Hội Cộng Đồng tại Little Saigon ngày 17-12-2011 và có hiệu lực tức khắc, cho biết những qui định về cách tổ chức bầu cử, ứng cử và bỏ phiếu.

Theo đó, công tác tổ chức bầu cử sẽ bao gồm những việc sau: (1) thiết lập lịch trình tổ chức bầu cử, (2) phổ biến rộng rãi cuộc bầu cử và khuyến khích sự tham gia đông đảo của đồng hương vào cuộc bầu cử qua việc ứng cử và bầu cử, (3) soạn thảo và phát đơn ứng cử, (4) xét đơn ứng cử, (4) giải quyết các khiếu nại về tư cách và điều kiện ứng cử của các ứng cử viên trong thời gian hạn định, (5) qui định các nguyên tắc và luật lệ vận động tranh cử, (6) tổ chức gây quỹ tổ chức cuộc bầu cử, (7) tổ chức các cuộc nói chuyện vận động tranh cử cho các ứng cử viên, (8) soạn thảo và in ấn phiếu bầu, (9) tổ chức các địa điểm và nhân sự phụ trách phòng phiếu, (10) kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bầu cử chấm dứt hay trong thời hạn sớm nhất, (11) giải quyết các khiếu nại về bầu cử trong phạm vi quyền hạn, (12) công bố kết quả bầu cử, (13) tổ chức Lễ Ra Mắt và Bàn Giao giữa tân và cựu HĐĐD và HĐGS, (14) bàn giao bản sao hồ sơ cuộc bầu cử cho tân Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG-NC, và lưu trữ bản chính hồ sơ cuộc bầu cử trong suốt nhiệm kỳ đương nhiệm, (15) bàn giao bản chính hồ sơ cuộc bầu cử đã qua cho tân Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử nhiệm kỳ kế tiếp đễ lưu trữ, (16) thực hiện những công tác cần thiết khác nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử đạt được kết quả tốt đẹp.

Khu vực bầu cử bao gồm các vùng thuộc phạm vi Nam California, tức là các quận hạt Los Angeles, Orange, Riverside, và San Diego.

Thể thức ứng cử Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng CĐNVQG-NC

Cũng theo Thể Lệ Bầu Cử vừa được thông qua, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng CĐNVQG-NC ứng cử theo hình thức liên danh với một danh xưng và một dấu hiệu cho từng liên danh. Mỗi liên danh gồm 5 ứng cử viên (ƯCV) chính thức và 2 dự khuyết. Hai ƯCV dự khuyết không bắt buộc, nhưng nên có để thay thế cho ƯCV chính thức khi có nhu cầu. Mỗi liên danh phải có một ƯCV đứng đầu là Thụ Ủy Liên Danh. Mỗi liên danh phải được ít nhất 3 hội đoàn đang hoạt động và có lập trường quốc gia trong cộng đồng Nam California giới thiệu. Các ứng cử viên phải là thường trú nhân của miền Nam California trong những thành phố thuộc các quận hạt Los Angeles, Orange, Riverside và San Diego.

Các ƯCV viên phải là người Việt có lập trường quốc gia, không có tiền án hình sự và không về Việt Nam trong thời gian 1 năm trước ngày nộp đơn ứng cử. Các ƯCV phải đủ 21 tuổi trở lên. Riêng ƯCV Thụ Ủy Liên Danh phải đủ 30 tuổi trở lên tính đến ngày nộp đơn ứng cử. Ngoài đơn ứng cử liên danh, mỗi ƯCV trong liên danh phải nộp một tấm hình 4×6 cùng với đơn ứng cử. Lệ phí ghi danh ứng cử cho mỗi liên danh do Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử ấn định.

Cử tri hội đủ điều kiện bỏ phiếu là người Việt Nam hay gốc Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, cư ngụ trong vùng Nam California trong những thành phố thuộc các quận hạt Los Angeles, Orange, Riverside, và San Diego, và phải có một trong các giấy chứng từ về nhân thân cùng nơi cư trú như bằng lái xe, thẻ căn cước, hoặc thẻ xanh. Cử tri có thể bầu khiếm diện bằng cách ủy quyền cho người thân với một trong các chứng từ cá nhân (hay bản sao) sau đây: có bằng lái xe, thẻ căn cước, hoặc thẻ xanh.

Đôi nét về Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California

Theo lời giới thiệu chính thức của tổ chức này, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California – Vietnamese American Federation of Southern California, viết tắt là CĐNVQG-NC hay VAFSC là danh xưng của tổ chức bất vụ lợi, do người Việt Quốc gia, người Việt tỵ nạn cộng sản tại miền Nam California thành lập, hoạt động trong khuôn khổ luật pháp địa phương. CĐNVQG-NC tuyên xưng “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” và bài hát “Tiếng Gọi Công Dân”, quốc kỳ và quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng thiêng liêng của người Việt quốc gia. Nơi nào có sinh hoạt của CĐNVQG-NC, các biểu tượng này phải được trưng bày một cách trang trọng. CĐNVQG-NC là tập thể của những người Việt tỵ nạn cộng sản, có lập trường quốc gia, không chấp nhận chủ nghĩa và chế độ cộng sản hay bất cứ chế độ độc tài nào trên đất nước Việt Nam. 

Quốc Hương/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/cong-dong-nguoi-viet-quoc-gia-nam-california-lbwPvnfp.html

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Lịch Tháng của DVG

December 2011
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Lưu Trữ

Thống Kê Khách Thăm

free counters

Cho email của bạn để nhận các bài mới (Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.)

Join 331 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: